Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

 

 

Ιούλιος 2010 (Β’ Σειρά):

1) Η αρχή της σχετικότητας των συμβάσεων.

2) Πλους διελεύσεως των πλοίων στα διεθνή στενά.

3) Ο δηλωτικός και συστατικός…

…χαρακτήρας της δήλωσης αναγνώρισης κράτους.

Να απαντηθούν τα δύο από τα τρία θέματα.

—————————————————————————————–

Σεπτέμβριος 2010 (Β’ Σειρά):

1) Το έθιμο: έννοια και νομολογιακά παραδείγματα.

2) Δικαιώματα του παράκτιου κράτους στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

3) Η διαδικασία ειρηνικού διακανονισμού των διαφορών μεταξύ κρατών στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Να απαντηθούν τα δύο από τα τρία θέματα. Επιτρέπεται η χρήση των διεθνών κειμένων.

———————————————————————————————-

Σεπτέμβριος 2011 (Β’ Σειρά):

1) Το πλοίο στην ανοικτή θάλασσα: ο κανόνας και οι εξαιρέσεις

2) Τα στοιχεία και οι προϋποθέσεις της διεθνούς ευθύνης των κρατών

3) Οι επιφυλάξεις στις διεθνείς συνθήκες

Να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα.

————————————————————————————————

Ιούλιος 2012 (Β’ Σειρά):
 
1) Προϋποθέσεις επίκλησης της ρήτρας περί απρόβλεπτης και ριζικής μεταβολής των περιστάσεων. Πότε δεν επιτρέπεται η επίκλησή της;
2) Οι αρμοδιότητες των λιμενικών αρχών στα εσωτερικά ύδατα.
3) Ο Διεθνής σεβασμός των κεκτημένων δικαιωμάτων στη διαδοχή κρατών.
Απαντήστε στα 2 από τα 3 ερωτήματα.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s