Βιβλιοθήκες

Οι Βιβλιοθήκες του Τμήματος Νομικής ανήκουν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ,  Είναι ανοικτής πρόσβασης, μή δανειστικές και εξυπηρετούν κυρίως την ακαδημαϊκή κοινότητα, υποστηρίζοντας την έρευνα και τη διδασκαλία με  την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών πληροφόρησης και τεκμηρίωσης  Προς το παρόν οι Βιβλιοθήκες του Τμήματος Νομικής είναι χωροταξικά κατανεμημένες ενώ οι διαδικασίες ενοποίησης τους σε ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Νομική Βιβλιοθήκη (Νομικό Σπουδαστήριο) Ιπποκράτους 33, 2ος όροφος

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό ακαδημαϊκού έτους 2011-2012:

Δευτέρα-Πέμπτη: 09.00-18.00 Παρασκευή: 09.00 – 17.00

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3688354 210 3688355

Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου Ιπποκράτους 33 6ος όροφος

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό ακαδημαϊκού έτους 2011-2012:

Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00 – 15.00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3688363

Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών Σόλωνος 57, 2ος όροφος

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό ακαδημαϊκού έτους 2011-2012:

Δευτέρα-Πέμπτη: 09.00-19.00, Παρασκευή -09.00-16.00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3688731

Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό ακαδημαϊκού έτους 2011-2012:

Δευτέρα -Παρασκευή: 09.00– 17.00

Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 3688371, 210 3688560

Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου Ιπποκράτους 332ος όροφος

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό ακαδημαϊκού έτους 2011-2012:

Δευτέρα – Παρασκευή: 10.00 – 16.00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3688376

Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης Ιπποκράτους 33

6ος όροφος

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό ακαδημαϊκού έτους 2011-2012:

Δευτέρα – Παρασκευή:09.00 – 15.00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3688361

Βιβλιοθήκη Ευρωπαϊκού Δικαίου Σίνα 14, 3ος όροφος

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό ακαδημαϊκού έτους 2011-2012:

Δευτέρα και Πέμπτη  9:00-18:00,

Τρίτη και Τετάρτη  9:00-16:00,

Παρασκευή 9:00-15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3615812

Βιβλιοθήκη Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου Σίνα 14 3ος όροφος

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό ακαδημαϊκού έτους 2011-2012:

Δευτέρα και Πέμπτη  9:00-18:00,

Τρίτη και Τετάρτη  9:00-16:00,

Παρασκευή 9:00-15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3615812

Βιβλιοθήκη Ιστορίας του Δικαίου Ακαδημίας 472ος όροφος

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό ακαδημαϊκού έτους 2011-2012:

Δευτέρα-Παρασκευή: 9.00 – 14.00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 36886660

Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας Ιπποκράτους 33, 3ος όροφος

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό ακαδημαϊκού έτους 2011-2012¨

Δευτέρα – Τρίτη 9:00-17:00, Τετάρτη 9.00-18.00, Πέµπτη – Παρασκευή  9:00-17:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας:210 3688358

Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου Ιπποκράτους 33, 4ος όροφος

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό:

Δευτέρα και Παρασκευή: 09.00 – 18.00,  Τρίτη – Πέμπτη :09.00 – 15.00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3688392

 

Τα ωράρια λειτουργίας των βιβλιοθηκών διαμορφώνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ και ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Οι Βιβλιοθήκες του Τμήματος Νομικής, οργανώνουν τις συλλογές του σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της νομικής έρευνας και επιστήμης: Το μεγαλύτερο ποσοστό του υλικού των βιβλιοθηκών είναι καταχωρισμένο στον αυτοματοποιημένο κατάλογο των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ ενώ το έργο των αναδρομικής καταλογογράφησης βρίσκεται υπό εξέλιξη.

 

Μέσω της ιστοσελίδας των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, υπάρχει η  δυνατότητα πρόσβασης και σε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Επιπλέον παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένες ελληνικές και ξενόγλωσσες βάσεις δεδομένων νομικού περιεχομένου μεταξύ αυτών: «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» «ΝΟΜΟΣ» «LawNet.gr»  (πρόσβαση μόνο από τις βιβλιοθήκες συγκεκριμένες ημέρες και ώρες ανά βιβλιοθήκη και μόνο σε φοιτητές και μέλη ΔΕΠ του τμήματος Νομικής), (legal search engines), «Westlaw International», «Beckonline premium», «Heinonline» (πρόσβαση από όλο το δίκτυο του ΕΚΠΑ) μέσω υπηρεσίας βιβλιογραφικών βάσεων

 

Διαδανεισμός

Δίδεται δυνατότητα παραγγελίας άρθρων περιοδικών από ελληνικές πανεπιστημιακές και ειδικές βιβλιοθήκες μέσω του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών Βιβλιοθηκών, καθώς και δυνατότητα παραγγελίας άρθρων από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη. (η υπηρεσία παρέχεται προσωρινά μόνο από τη Νομική βιβλιοθήκη( Νομικό Σπουδαστήριο)

.Δίδεται επίσης δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων μόνο από την Νομική Σχολή του ΑΠΘ (η υπηρεσία παρέχεται προσωρινά μόνο από Νομική βιβλιοθήκη( Νομικό Σπουδαστήριο)

Το κόστος επιβαρύνει τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο.
Πληροφοριακή εκπαίδευση

Το πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους, και κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης, το προσωπικό των βιβλιοθηκών σε συνεργασία με τη διοίκηση του Τμήματος και τα μέλη ΔΕΠ διοργανώνουν σεμινάρια σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω των βιβλιοθηκών. Αντίστοιχα σεμινάρια, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες χρηστών, μπορούν να γίνουν και καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου

 

 

Υποχρεωτική κατάθεση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών

 

Η κάθε βιβλιοθήκη φροντίζει για τη συγκέντρωση και αρχειοθέτηση των μεταπτυχιακών εργασιών τομέα στον οποίο ανήκει το γνωστικό της αντικείμενο. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταθέτουν στην αντίστοιχη βιβλιοθήκη την εργασία τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Για τη διάταξη και τη μορφοποίηση των εργασιών ακολουθείται συγκεκριμένο πρότυπο.

Η πρόσβασηστο πλήρες κείμενο του ψηφιακού υλικού, είναι εφικτή μέσω είτε της επαφής της ψηφιακής βιβλιοθήκης Πέργαμος ή από τον  αυτοματοποιημένο κατάλογο των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ

Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών στο εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών είναι υποχρεωτική από το νόμο. Το έργο της συγκέντρωσης και αποστολής των εργασιών στο εθνικό αποθετήριο που τηρεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, καθώς και της τήρησης του αντίστοιχο αρχείου διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Νομικής, το οποίο συγκροτείται από την υποχρεωτική κατάθεση ενός επιπλέον αντιτύπου έχει προς το παρόν η Νομική βιβλιοθήκη ( Νομικό Σπουδαστήριο)

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

  • Οι Βιβλιοθήκες οφείλουν να δημιουργούν τις προϋποθέσεις σεβασμού των δικαιωμάτων των χρηστών και να διευκολύνουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες και εργαλεία πληροφόρησης.
  • Το προσωπικό φροντίζει για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των βιβλιοθηκών
  • Το προσωπικό καθοδηγεί τους αναγνώστες στη χρήση της κάθε βιβλιοθήκης και των έντυπων  ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης
  • Οι αναγνώστες οφείλουν να τηρούν τους κανονισμούς των βιβλιοθηκών, να προστατεύουν  το υλικό, και να τηρούν  ησυχία στους χώρους των βιβλιοθηκών
  • Οι αναγνώστες, πριν την είσοδο στα αναγνωστήρια, οφείλουν να προσκομίσουν την αστυνομική η φοιτητική τους ταυτότητα στο προσωπικό της κάθε βιβλιοθήκης και να τοποθετούν τα προσωπικά τους αντικείμενα στα ειδικά διαμορφωμένα  ερμάρια
  • Σε κάθε βιβλιοθήκη υπάρχουν διαθέσιμοι για το κοινό Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, με σκοπό την επιστημονική έρευνα και επικοινωνία. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση προγραμμάτων και η τροποποίηση ρυθμίσεων στους υπολογιστές
  • Η χρήση του υλικού των βιβλιοθηκών υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Ν. 2121/93, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί, ιδίως με το άρθρο 14 του Ν. 3049/2002 και το άρθρο 81 του Ν. 3057/2002 ). Τα τεκμήρια παρέχονται για προσωπική μελέτη. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
  • Δυνατότητα δανεισμού δεν υπάρχει. Επιτρέπεται, η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, μόνο ορισμένων σελίδων κάθε έργου για λόγους επιστημονικής έρευνας, εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν βλάπτεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν προκαλείται αδικαιολόγητη βλάβη στα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου.
  •  Το κάπνισμα, η κατανάλωση τροφίμων ή ροφημάτων, και η χρήση κινητού τηλεφώνου, στους χώρους των βιβλιοθηκών, δεν επιτρέπονται.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s