Ιστορία

Η Νομική Σχολή που μαζί με την Θεολογική, την Ιατρική και την Φιλοσοφική αποτέλεσαν τον πυρήνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε το 1837 επί Βασιλείας Όθωνος και έκτοτε γαλούχησε γενεές άξιων επιστημόνων και σημαντικών παραγόντων της πολιτικής ζωής της χώρας, συνεχίζει ως Τμήμα στο πλαίσιο της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. (με τη σημερινή της μορφή από το 1982) να προσφέρει ανεκτίμητο εκπαιδευτικό έργο μέχρι σήμερα.

Στο Τμήμα Νομικής προσφέρονται μαθήματα γενικής νομικής παιδείας, καθώς και μαθήματα εξειδίκευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Η εκπαιδευτική διαδικασία σε διακλαδικό και διεπιστημονικό επίπεδο δεν περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά πραγματώνεται σε συνεργασία και με πολλά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού, καθώς και στη βάση διεθνών προγραμμάτων με διάσημα ανώτατα ιδρύματα του εξωτερικού. Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας διαπρέπουν σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της έρευνας, καθώς και της επαγγελματικής δράσεως τόσο στη χώρα μας όσο και στον διεθνή επιστημονικό χώρο, συνεισφέρουν στην πολιτική ζωή και συνέβαλαν αποφασιστικά στην οικοδόμηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποδίδει τον πυρήνα της πανεπιστημιακής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Τμήματος και συνιστά τον καθρέπτη του περιεχομένου και του επιπέδου της ανώτατης παιδείας που παρέχεται στους φοιτητές από τη Σχολή.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s